Ana Sayfa Hayat 18 Eylül 2021 4 Görüntüleme

Doğum haritasındaki ölümcül konumlara dikkat! Astrolojiye göre…

Eda Özdemir / Milliyet.com.tr

Astroloji vefat hakkında bize bilgi verir mi?

Dr. Astrolog Şenay Devi: Astroloji yaşamsal tüm alanlar ile ilgili olduğu üzere vefatla ilgili alanlarda da ipuçları içerir. Doğum haritasında astrolojide erken vefat ve astrolojide doğal olmayan mevt hakkında bilgi verebilir. Doğum haritasında Sekizinci konut vefat meskeni olarak kabul edilir ve hayatın mühleti ile ilgili değerli ipuçları içerir. 8. mesken doğal bir mevt mü yoksa doğal olmayan bir mevt mü olacağını belirler (kaza, yangın, hastalık, şiddet, boğulma yahut intihar).

Astrolojide kesin mevt vaktini varsayım etmek aslında çok zordur. Lakin vefat vakti, marakaların gezegen pozisyonları, Dasha ve Sub-Dasha dönemi referans alınarak (yakınında) hesaplanabilir. Bir marakanın dashasının mevte neden olmadığı yahut muhakkak bir lagna için bir malefikin dashasının mevte neden olmayan bir kişinin sıhhatini etkilediğine dikkat edilmelidir. Bu yalnızca, bu dashalar sırasında kişinin vefatı yahut yakın birinin vefatına benzeri kimi pürüzler yahut olağan hayatı değiştirebilecek olaylar yaşayabileceği manasına gelir. Etik olarak direkt mevtle ilgili mevzular da bilgi verilmesi kabul edilen bir durum değildir.

8. konutta hangi mümkün riskler yatıyor?

Dr. Astrolog Şenay Devi:
Güneş 8. evdeyken ateşten gelecek risk
Ay 8. evdeyken sudan gelecek risk
Mars 8. evdeyken silahlardan gelecek risk
Merkür 8. evdeyken ateşten gelecek risk
Jüpiter 8. evdeyken kronik hastalıklardan gelecek risk
Venüs 8. evdeyken hırsızlardan gelecek risk
Satürn 8. konutta olduğunda açlıktan gelecek risk.

Şunu da belirtmek gerekir:

Güneş, ateş, apopleksi ve felç ile mevte neden olur.
Ay (Chandrama) sulu hastalıklar, boğulma, ishal, dizanteri ve kandaki kirliliklerden mevte neden olur.
Mars (Mangal), zatürre, kolera, veba ve gibisi salgın hastalıklar, kanama, bronşit, kürtaj, cerrahi operasyonlar sonucu, ateşli silahlardan kaynaklanan kazalar vb. ile vefata neden olur.
Merkür (Budhh), beyin ateşi, çiçek hastalığı, hudut bozuklukları, boğmaca ve taarruzlar nedeniyle mevte neden olur. Jüpiter, zihinsel kaygıdan yahut teşhis edilemeyen kimi hastalıklardan, plörezi, karaciğer hastalığı, akciğer iltihabı, kalp yetmezliği ve spazmlardan mevte neden olur.
Venüs (Shukra) çok susuzluk, oruç, çok sıcaklık ve zührevi hastalıktan mevt getirir.
Satürn (Shani) boğulma, yanıklar, romatizmal ateş, felç, melankoli ve veremden vefattan sorumludur.

Hangi pozisyonlar ömür müddeti hakkında bilgi verir?

Dr. Astrolog Şenay Devi: Malefiklerle birlikte 12. konutta bulunan 8’in efendisi şahsa kısa bir ömür verir. Bu tıpkı vakitte, 8. mesken, ziyanlı tesirler altında 6. evdeyse de geçerlidir. Kendi burcunda bulunan 8. Meskenin efendisi uzun bir ömür verir. 8. meskenin efendisi 7. konutta, kendi meskeninde, arkadaş burcunda yahut yücelmede uzun ömür için bir yolda olduğu da söylenir.

8. meskenin efendisi ve 1. konutun efendisi 6. yahut 12. konutta ve yarar altında birlikte, uzun ömür verir ya da 1. meskendeki 6. ve 12. meskenlerin lordları da yararlı açıdan uzun ömür verir. İyi bir uzun ömür, tıpkı vakitte, 10. meskenin efendisi tarafından dostça bir burçta yahut yücelme burcunda yer alır. Kendralarda 10., 1. ve 8. lordlar uzun ömür verebilir. Daha evvel bahsedilen gezegenler Satürn ile birlikte ve bir Kendra’da, kendi burcunda yahut Moolitrikona burcunda yer alırlar, kişi uzun ömürlüdür.
Lagnanın efendisi, Jüpiter yahut Venüs ile Kendra’dadır yahut onlardan görünüm alır, biri uzun ömürlüdür.

Astroloji kişinin nasıl öleceğini bilebilir mi?
Dr. Astrolog Şenay Devi: 1. ve 8. konutun her iki lordu da zayıfsa ve Mars’tan ve 6. konutun efendisinden etkilenirse, kişi savaşta yahut silahlarla ölür.
8. ve 1. konutun lordları 6. meskende Rahu, Ketu yahut Satürn ile yer alıyorsa, 8. konutun efendisinin ana idare periyodunda ve 1. konutun efendisinin alt periyodunda hırsızlar yahut silahlar nedeniyle vefat gerçekleşir.

1. ve 8. meskenlerin efendisi 4. konutun efendisi ile birlikte bulunursa, mevte taşıtlar neden olur. İkisi Jüpiter’de ise iştahsızlıktan ötürü mevt meydana gelir. Bu birebir vakitte 1. Konutun efendisi ve Jüpiter 6. Meskenin efendisi birlikteyse gerçekleşir. Bu, 1., 4. ve 2. lordların bir ortada olması durumunda da meydana gelebilir.

1. ve 2. meskenlerin lordları Satürn ile birlikte yer alıyorsa, mevt zehir tüketimi ile gerçekleşir. Şayet ikisi, 1. ve 2. meskenin lordları Rahu yahut Ketu ile birlikteyse ve 6., 8. yahut 12. meskende bulunuyorsa, biri asılır.

6. konutun efendisi Rahu, Ketu ve Satürn ile birlikteyse, kişi yabanî bir hayvanın elinde ölür

Ay, Rahu ve Satürn ile birlikte 8. konutta bulunuyorsa ve Paksha gücü zayıfsa, kişi epilepsiden muzdariptir. Ay bu türlü bir durumda ölülerin ruhlarından ve sudan da bela verir. Zayıf bir Ay 8. meskende Mars, Rahu ve Satürn ile yer alıyorsa yahut 6. yahut 12. evdeyse, kişi epilepsi ve meyyit ruhlardan muzdariptir. 4.evde düğümü olan ay, kişiyi aralıklı ateşlerden muzdarip yapabilir. Bu, 8. Konutun efendisi ile ve malefik shashtiamshada bulunuyorsa daha da kötüleşir. Güneş 6. yahut 8. meskende ise, halsizlik burcunda ve malefiklerden görünüm alıyorsa, kişi hükümetin cezasından ölür ve bu nedenle maddi ziyana uğrar.

Güneş 9. yahut 10. konutta Mars ile birlikteyse ve bir malefik tarafından görünüm alıyorsa, babanın erken mevti vardır. Hem lagna hem de Ay iki malefikten etkilenirse, biri erken çocukluk periyodunda ölümcül risk taşır.

Doğum anında Ay tutulması yahut Parivesh ile tutulması ve malefiklerden açı alıyorsa ani mevt verir. Chitra, Uttaraphalguni yahut Purvashadha yıldız işaretleri Ay’ın yükselen pozisyonunda bulunuyorsa ve Ay tutuluyorsa ve Parivesh’in altındaysa, anne, oğul ve dayıların hayatı için tehlikelidir.

Mars 7. yahut 8. meskende bulunuyorsa ve malefiklerden açı alıyorsa, kişi erken ölür. Mars, malefiklerle birlikte 3. evdeyse ve malefiklerden görünüm alıyorsa, yoga küçük kardeşler için erken vefat riskini gösterir.

Ay bir malefik ile birlikte 7. meskende bulunuyorsa ve birebir vakitte malefiklerden açı alıyorsa, yoga annenin erken mevt riskini gösterir. Güneş de benzeri formda konumlanmışsa, babanın vefatına işaret eder. Mars, Satürn ve Venüs 7. evdeyse, oğlunun vefat riskini gösterir.

Güneş ve Ay, benefiklerin tarafı olmadan 12. evdeyse kişi kör olur. Biri 6’da, oburu 12’de hayırsız ise bir gözü kördür.
Güneş ve Ay 12. konutta ise ve 12. konutun efendisi 1. konutta ise bu bedenin yıkımına işaret eder. Emsal belirtiler, Jüpiter’in malefiklerle birlikte 12. yahut 8. meskende ve maleik görünümde olması durumunda ortaya çıkar.

1. meskenin efendisi güçlüyse, fakat 4. ve 9. meskenlerin efendileri zayıfsa ve 8. meskeni işgal ediyorsa, doğum anında anne ve babanın vefatı olacaktır.

3. meskenin efendisi Ay ile birlikte 6., 8. yahut 12. konutta ise, kişi kendi sütü dışındaki bayanların sütünü içer. Anne doğumdan çabucak sonra ölür. 9. konutun efendisi ve göstergesi (Güneş) 6., 8. yahut 12. evdeyse, baba oğlunu görmez.

9. ve Güneş’in efendisi olan iki gezegen bir üçgende bulunuyorsa, bu yoga oğuldan iyi bir rahatlık olduğunu gösterir. 9. meskenin efendisi, Güneş ve Satürn’ün 6. meskendeki pozisyonu, babanın gece mevtini gösterir.

9. meskenin efendisi hareketli bir burçta yahut 8. meskende ise baba konuttan uzakta ölür. Sabit yahut ikili bir burçta ise, vefat konutun yakınında meydana gelir. 9. konutun efendisi güçlüyse ve yükselenin efendisi Ay ve 4. meskenin efendisi güçsüzse, yoga anne için önemli bir sorun olduğunu gösterir.

8. meskende çok sayıda malefik varsa, hastalık rektumda yahut yakınında ortaya çıkacaktır. 8. meskenin yararlı istikametleri varsa bu durum değişebilir.  8. meskeni etkileyen yararlar varsa kişi rahat bir hayat sürer. 

8. konut malefiklerle yer alıyorsa yahut malefiklerden görünüm alıyorsa, kişinin teşebbüslerinde çoklukla hezimet olur. 8. meskende yararlı gezegenler varsa, kişi için bir mağlubiyet yoktur. 8. konut hareketli bir mesken ise ve 8. mesken yöneticisi hareketli bir burç ise, kişi konuttan uzakta ölür.

Astrokartografi ile yapılan astrolojik tahliller bu bahislerde bize rehberlik eder. Kaldı ki gerek sizin köşenizde gerek kendi yaptığım astrokartografi çalışmalarında gökyüzünün tabiat olayları ve zelzeleler konusunda şaşmaz matematiğine tanıklık ettik. Riskli süreç bölgeleri öğrendiğimizde korkmak yerine önlemli ve şuurlu olmayı başarabiliriz. Yüzyıllardır bu prosedürle insanlık yerleşim yerleri seçiminde bu sistemden faydalanmış faydalanmaya da devam etmektedir.

Muhakkak kurallar ve prensipler tüm bilim sistemlerinde olduğu üzere astrolojide de yerini almıştır hedef korkutup his durum bozukluğu ve anksiyeteye sebep olmak değil bilinçlendirip mümkün riskleri en aza indirebilme yetisinin oluşmasını sağlamaktır. Gerçek bir astrolog hiçbir vakit bu disiplinlerin dışına çıkarak yorumda bulunmaz.

Gökyüzü matematiği hayat seyahatimizi kaygıyla esarete çevirmek için değil şuur seviyesinin gelişimi hakikat seçimler yapabilme iradesinin ortaya çıkması için bizlere rehberlik eder.

 

Milliyet

iletişim : live:.cid.e85adaa203246898
en iyi casino siteleri slot siteleri kocaeli escort bursa escort
hacker sitesi hacker sitesi gaziantep escort gaziantep escort izmir escort bedava hesaplar