Ana Sayfa Ekonomi 26 Mart 2021 6 Görüntüleme

Sigara filtresi üreten firmaların kayıt altına alınmasına ilişkin esaslar belirlendi

Bakanlık tarafından hazırlanan Sigara Filtresi Üreticilerinin Kayıt Altına Alınması Hakkında Bildiri, Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Bildiriyle sigara filtresi üretimi yapan firmaların kayıt altına alınmasına ait yol ve asıllar belirlendi.

Düzenlemedeki kararlar, sigara yahut makaron işi maksadıyla üretim ve faaliyet uygunluk evrakı alan tesisler dışında, 4 Kasım 2020’den evvel kurulan sigara filtresi üretimi faaliyetinde bulunan gerçek ve hukuksal şahısları de kapsayacak.

Buna nazaran, sigara filtresi üreticisi gerçek ve hükmî şahısların, üretim ve ticari faaliyetlerine devam edebilmeleri için, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmış ana mukavelesini, son 6 ay içinde ticaret yahut sanayi odasından alınan faaliyet dokümanı ile faaliyet özgeçmişini tanımlayan özel beyanını, yürürlükteki imar mevzuatı çerçevesinde alınan imar durumunu gösterir belgeyi, tesis vaziyet planını, makine teknik bilgi listesi ve yerleşim planını, iş yeri açma ve çalışma ruhsatını, sanayi sicil evrakını alarak bir ay içinde Tarım ve Orman Bakanlığına başvurmaları gerekecek.

Müracaatın tamamlanmasından itibaren en geç 15 gün içinde görevlendirilen işçi tarafından inceleme yapılacak. Bu müddette hazırlanan rapor, Bakanlığa sunulmasından itibaren 15 gün içinde karara bağlanacak. Uygun bulunan tesisler için sigara filtresi üretimi maksadıyla üretim ve faaliyet uygunluk evrakı düzenlenecek.

Tüm faaliyetler kayıtlı olacak

Bildirim kapsamında sigara filtresi üreten gerçek ve hükmî bireyler, eserlerini, Bakanlıktan üretim ve faaliyet uygunluk evrakı almış makaron yahut sigara üreticilerine direkt satabilecek, ihraç da edebilecek.

Sigara filtresi üreticisi gerçek ve hukuksal şahıslarca, ham unsur stok hareketleri, üretim ölçüleri, satışlar ve iadeler, onaylı raporlar halinde Bakanlığa bildirilecek. 

Ayrıyeten sigara filtresi üreticileri, ithal edilen, yurt içinden temini sağlanan, üretimde kullanılan, üretimde kullanılmaksızın öbür bir yere sevki yapılan, imha edilen, bozulan ham unsurları, üretilen, piyasaya arz edilen, piyasadan iade alınan, ihracı yapılan sigara filtrelerine ait bilgileri kayıt altına alacak.

Sıkı kontrol uygulanacak

Sigara filtresi kesiminde faaliyette bulunan gerçek ve hukukî bireyleri, sigara filtresi üretimini, iç ve dış ticarete ait tüm süreçleri Tarım ve Orman Bakanlığı denetleyecek. 

Bakanlıkça istenen her türlü bilgi ve evraklar en geç 15 gün içinde verilecek, gerekli görülen tesisler talep edilen müddette kontrole açılacak.

Bakanlıktan uygunluk dokümanı almadan sigara filtresi üretip, satanlara Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun kapsamında idari para cezası verilecek. Müsaadesiz tesis kurarak, sigara filtresi üreten fabrika işletenleri hakkında Cumhuriyet savcılığına hata duyurusunda bulunulacak. 

Milliyet

Etiketler:
iletişim : live:.cid.e85adaa203246898
en iyi casino siteleri slot siteleri kocaeli escort bursa escort
hacker sitesi hacker sitesi gaziantep escort gaziantep escort izmir escort bedava hesaplar